Specjaliści w żywieniu dojelitowym

Flocare® Zgłębnik Bengmark® PEG-J

Przezskórna endoskopowa jejunostomia z łącznikiem ENFit do stosowania z Flocare PEG CH 18. Opakowanie Bengmark PEG/J nie zawiera zestawu PEG.  Flocare® Bengmark® PEG/J CH 9 w połączeniu z Flocare® PEG CH 18 służy do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy, poprzez wytworzoną gastrostomię PEG Ch 18.

PEG/J to zgłębnik wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej CH9 i długości 105cm. Koniec dalszy zgłębnika – opatentowana spirala Bengmark® (2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm) – zakończony dwoma bocznymi otworami i wystającą poza zgłębnik kulką. Pętle te rozprostowują się po wprowadzeniu prowadnicy. Po usunięciu prowadnicy spirala pozwala przyjąć optymalne, stabilne ułożenie zgłębnika w jelicie cienkim. Czarny kwadratowy znacznik znajdujący się około 25cm od końca dalszego zgłębnika wskazuje miejsce, do którego (po usunięciu prowadnicy) zwinie się zgłębnik przyjmując kształt spirali.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do wyrobu instrukcją używania.

Elementy

Właściwości

 • Nie wymaga operacji na jamie brzusznej
 • Umożliwia jednoczesne opróżnianie żołądka
 • Minimalizuje ryzyko zachłyśnięcia się dietą (w wyniku m.in. refluksu)
 • Zgłębnik z opatentowaną spiralą Bengmark® wymaga założenia przy pomocy endoskopu za oddźwiernik do jelita cienkiego tak daleko, jak to jest możliwe, najlepiej za wiązadło Treitza
 • Specjalna końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i kulką na końcu umożliwia chwycenie kleszczykami endoskopu
 • Bezpiecznie zaprojektowana końcówka umożliwia manipulację prowadnicą in situ bez ryzyka przebicia zgłębnika
 • Niebieski, nieprzezroczysty zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG

Wskazania

Flocare® Bengmark® PEG/J z łącznikiem typu ENFit CH 9 w połączeniu z Flocare® PEG CH 18 jest odpowiedni dla pacjentów wymagających żywienia bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy, poprzez gastrostomię ze zgłębnikiem dojelitowym, z równoczesną możliwością opróżniania żołądka. 

Wskazania do zaodźwiernikowego żywienia przez zgłębnik u pacjentów:

 • po zabiegach chirurgicznych
 • z oparzeniami
 • ze zwiększonym ryzykiem aspiracji lub refluksu i wymiotów (wczesna faza pooperacyjna)
 • z upośledzoną motoryką żołądka
 • z ostrym zapaleniem trzustki

U tych pacjentów zwykle funkcjonuje przewód pokarmowy, lecz upośledzona jest motoryka żołądka i/lub zwiększone ryzyko aspiracji, np. podczas wczesnego żywienia pooperacyjnego. Wczesne pooperacyjne żywienie dojelitowe przez zgłębnik zmniejsza ryzyko atrofii jelita cienkiego i translokacji bakterii.

Przeciwwskazania

Do założenia PEG:

 • Ciężkie zaburzenia krzepnięcia (np. hemofilia)
 • Ciężkie wodobrzusze i ostre zapalenie żołądka
 • Niedrożność jelit
 • Jadłowstręt psychiczny i ciężkie psychozy
 • Ostre zapalenie trzustki i ostre zapalenie otrzewnej
 • Gdy nie jest możliwe podciągnięcie ściany żołądka do powłok brzusznych (gastrektomia subtotalna, wodobrzusze, powiększenie wątroby, itp.)
 • Rozsiany proces nowotworowy otrzewnej
 • Rozległy, naciekający guz w okolicy nakłucia

Do żywienia zaodźwiernikowego:

 • Zaburzenia wchłaniania jelitowego
 • Niedrożność porażenna jelit
 • Zespół „ostrego brzucha"

Szczegółowe informacje w instrukcji używania Flocare® PEG.

Elementy

Części składowe

Flocare® Bengmark® PEG/J jest zgłębnikiem jejunostomijnym, który powinien być stosowany z Flocare® PEG CH 18.

Dieta/leki mogą być podawane przy pomocy zestawu z łącznikiem ENFit lub strzykawki ENFit.

Materiał zgłębnika: niebieska, w pełni nieprzezroczysta poliuretanowa rurka (A).

Średnica zewnętrzna: CH 9.

Długość: 105 cm.

Końcówka: końcówka z dwoma bocznymi otworami (B) zakończona wystającą poza zgłębnik kulką.

Spirala Bengmark® (opatentowana): 2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm. Pętle te rozprostowują się podczas wprowadzania prowadnicy. Po usunięciu prowadnicy spirala pozwala przyjąć optymalne, stabilne ułożenie w jelicie cienkim. Czarny, kwadratowy znacznik, który znajduje się około 25 cm od końcówki zgłębnika wskazuje punkt, do którego zwinie się spirala po usunięciu prowadnicy.

Prowadnica: metalowa, pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika (C).

Łącznik ENFit: składa się z części fioletowej (D) i turkusowej (E), umożliwia połączenie zgłębnika dojelitowego z łącznikiem typu Y.

Łącznik typu Y (czerwony): umożliwia równoczesną aspirację treści żołądkowej i podaż diety do jelita cienkiego. Odnoga dożołądkowa łącznika (F) zawiera lejkowaty łącznik umożliwiający podłączenie stożkowatego łącznika z workiem do drenażu.

Dojelitowa część łącznika (G) – przez nią przechodzi zgłębnik dojelitowy.

Łącznik typu Y zawiera wewnętrzny pierścień (H) umożliwiający połączenie z PEG oraz oddzielny czerwony pierścień (I) mocujący połączenie.

Turkusowy pierścień (J) znajdujący się na górze łącznika typu Y umożliwia połączenie ze zgłębnikiem dojelitowym.

Zapasowy łącznik: zapewnia optymalne połączenie po założeniu zgłębnika. Składa się z elementów: białego, przezroczystego (K) oraz turkusowego (L), które mogą być rozłączane niezależnie.

Znaczniki odległości: co 10 centymetrów.

 

Dostępne rozmiary (średnica/długość)

Ch 9/105 cm (Kod produktu: 594823)

Opakowanie

Pakowany pojedynczo w folię

Opakowanie zbiorcze – 3 szt.

Produkt sterylizowany, ważność 5 lat

Przed założeniem należy przeczytać instrukcję użytkowania na opakowaniu