Specjaliści w żywieniu dojelitowym

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów


Nowe międzynarodowe normy dla złączy wyrobów medycznych w żywieniu dojelitowym

Zmniejszenie ryzyka niewłaściwych połączeń różnych wyrobów medycznych

Nowe międzynarodowe normy dla złączy wyrobów medycznych w żywieniu dojelitowym zostały wydane w 2015 roku i są pierwszym etapem inicjatywy Stay Connected.

Inicjatywie Stay Connected przewodzi międzynarodowa grupa lekarzy, producentów i instytucji regulacyjnych, która wspólnie opracowała normę ISO 80369-1. Standard ten określa wymogi dla złączy z otworami o małej średnicy dla płynów i gazów w celu uniemożliwienia podłączenia niepowiązanych systemów.

Norma ISO-80369-1 zdefiniuje nowy standard złączy w grupie złączy z otworami o małej średnicy przeznaczonych do zastosowań dojelitowych: ENFit. Wprowadzenie takiego znormalizowanego łącznika dojelitowego wpłynie na łączniki aktualnie obecne na rynku, w tym na łączniki w formie lejków, ENLock, odwrotny Luer oraz inne opatentowane łączniki, wyznaczając nowy etap w międzynarodowych wysiłkach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Wraz ze zwiększeniem mobilności pacjentów, wymagane jest jedno, globalne rozwiązanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz zapobieganie sytuacjom, w którym następuje niewłaściwe połączenie lub nie dochodzi do takiego połączenia.

Aby wprowadzić jeden rodzaj złącza do systemów dojelitowych, wymagany jest etap przejściowy. Na czas jego trwania, dostawcy zapewnią przejściowe łączniki ENFit, które pozwalają na podłączenie do obecnie występujących portów żywieniowych. Zgodnie z niniejszą prezentacją, istnieje szereg przejściowych łączników ENFit, pasujących do różnych portów żywieniowych.

Wszystkie daty są szacunkowe i mogą się zmienić ze względu na czas potrzebny na analizę prawną produktu i uzgodnienia z dostawcami. Skontaktuj się z przedstawicielem swojego dostawcy w celu uzyskania informacji na temat dostępności konkretnego produktu, wskazań i przeciwwskazań do stosowania, środków ostrożności i ostrzeżeń.

Stay Connected z GEDSA: Świadomość, Przygotowanie, Przyjęcie

Globalne Stowarzyszenie Dostawców Urządzeń Dojelitowych (GEDSA) jest stowarzyszeniem handlowym non-profit, utworzonym w celu wspierania procesu wprowadzania międzynarodowych norm dotyczących złączy do drenów wyrobów medycznych. Zrzeszając producentów, dystrybutorów i dostawców urządzeń do żywienia dojelitowego na całym świecie, GEDSA wspiera przepływ informacji o trójetapowej inicjatywie, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz zapewnienie optymalnych systemów podaży żywienia dojelitowego poprzez zmniejszenie ryzyka błędnego połączenia niewłaściwych systemów.

Świadomość Przygotowanie Adaptacja
Informacja dla
 • lekarzy
 • administratorów
 • łańcucha dostaw
 • zarządzania ryzykiem
 • personelu ds. jakości i bezpieczeństwa
 • zarządzania technologią w opiece zdrowotnej
 • pozostałego personelu pomocniczego
 • ocena i adaptacja istniejących
 • systemów, procesów i protokołów
 • współpraca z przedstawicielami dostawców
 • szkolenie lekarzy i personelu
 • zarządzania zapasami
 • dotrzymanie terminów dla etapu przejściowego
 • podkreślenie długoterminowych korzyści w porównaniu z krótkoterminowym okresem niedogodności

Firma Nutricia jest członkiem GEDSA.

Ogólnoświatowe Stowarzyszenie Dostawców Wyrobów Przeznaczonych do Żywienia Dojelitowego (Global Enteral Device Supplier Association, GEDSA) powstało w celu wspierania wprowadzania międzynarodowych norm dotyczących złączy do drenów wyrobów medycznych i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Nasza współpraca z GEDSA ma na celu usprawnienie komunikacji, której celem jest zwiększenie świadomości i zachęcenie do wdrożenia norm.

Zaloguj się na Stay Connected aby być na bieżąco.

Aby otrzymywać aktualności, najnowsze informacje i narzędzia drogą mailową, które pomogą Państwu w okresie przejściowym, proszę odwiedzić stronę: www.StayConnected2015.org

Przewodnik Stay Connected dotyczący nowych złączy w żywieniu dojelitowym: ENFit