Specjaliści w żywieniu dojelitowym

Jak pielęgnować gastrostomie

Jak pielęgnować gastrostomie


Jak pielęgnować gastrostomie bezpośrednio po założeniu gastrostomii (przez 14 dni)

Bezpośrednio po założeniu gastrostomii (przez 14 dni)

WAŻNE! Przetoka potrzebuje ok. 14 dni na zagojenie. Dokładna pielęgnacja skóry wokół niej redukuje ryzyko infekcji i podrażnienia. Przez pierwsze 24 godziny zewnętrzny dysk mocujący powinien przylegać do skóry (niezbyt ściśle). Po tym czasie należy poluzować dysk na odległość ok. 5 mm w celu umieszczenia opatrunku. W ciągu pierwszych 
7 dni opatrunek należy zmieniać codziennie. Potem co 2–3 dni.

 1. Umyj dokładnie ręce
 2. Pozostaw zacisk mocujący na miejscu (D)
 3. Poluzuj zewnętrzny dysk mocujący (E)
 4. Używając wody lub roztworu soli fizjologicznej, delikatnie oczyść okolice przetoki. Następnie osusz dokładnie to miejsce
 5. Pod zewnętrzną płytką mocującą umieść jałowy opatrunek w kształcie litery Y, tak aby zostawić odrobinę luzu, około 5 mm. Zbyt mocne dociśnięcie płytki może spowodować odleżyny
 6. Zgłębnik należy obracać codziennie o 180 stopni oraz delikatnie wsuwać i wysuwać, najlepiej podczas mycia.
 7. Przez 14 dni po założeniu gastrostomii nie należy się kąpać w wannie, ani w basenie

Po zagojeniu się przetoki

 1. Umyj dokładnie ręce
 2. Odsuń zewnętrzny dysk mocujący (E), tak aby móc pod nim umyć skórę
 3. Umyj skórę wokół przetoki łagodnym roztworem wody z mydłem
 4. Osusz dokładnie skórę i zewnętrzny dysk mocujący
 5. Wsuń delikatnie gastrostomię (na ok. 1,5 cm) do środka i obróć o 
  180 stopni. Należy tak robić, aby zapobiec przyrośnięciu gastrostomii do ściany żołądka. Najlepiej przekręcaj zgłębnik codziennie
 6. Delikatnie wyciągnij zgłębnik do poprzedniej pozycji. Przysuń z powrotem zewnętrzny dysk mocujący na odległość ok. 5 mm od skóry

Dysk mocujący trzeba dopasować za każdym razem, gdy pacjent przybierze lub straci na wadze.

UWAGA! Do pielęgnacji skóry nie należy używać kremów oraz talku (chyba że lekarz zaleci inaczej). 

Mogą one uszkodzić zgłębnik oraz spowodować podrażnienie skóry, a w konsekwencji stan zapalny.

Do pielęgnacji skóry wokół przetoki nie należy używać środków odkażających zawierających jodynę (np. Betadine, Betaisodona, Braunol, Braunovidon, Polseptol, Polodina, Povidone, Povidone Iodine, PV Jod ) oraz fenoksyetanol (np. Octenisept), ponieważ mogą zniszczyć zgłębnik. Polecane są środki na bazie poliheksanidu (np. Decontaman, Serasept, Lavanid 1, Lavanid 2, Prontosan). Jeżeli skóra wokół przetoki jest podrażniona, zaczerwieniona lub z rany sączy się płyn, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Po całkowitym zagojeniu się przetoki możesz się kąpać, a nawet pływać. Upewnij się zawsze, czy zgłębnik jest zamknięty i założony jest łącznik. Lekarz może zalecić Ci  nakładanie wodoszczelnego opatrunku. Po kąpieli zawsze dokładnie osusz okolice gastrostomii.

Sprawdzanie napełnienia balonika (np. Flocare® G-tube)

Jeżeli masz założony zgłębnik z balonikiem mocującym (G-tube), należy regularnie sprawdzać napełnienie balonu, gdyż utrzymuje on zgłębnik na miejscu. Ustal z lekarzem jak sprawdzać napełnienie balonu i jak często jest to konieczne.

Przygotuj:

 • strzykawkę
 • płyn do napełniania balonu (sprawdź zalecenia producenta lub lekarza)
 • plaster opatrunkowy

UWAGA! Sprawdź dokładnie objętość płynu. Jest zapisana na pierścieniu u wylotu portu do napełniania balonika.

 1. Umyj dokładnie ręce
 2. Podłącz pustą strzykawkę do portu napełniającego balon
 3. Przytrzymaj zgłębnik między palcami i umocuj go plastrem do skóry, aby pozostał na miejscu podczas wyciągania płynu
 4. Delikatnie ciągnij tłok strzykawki, aż wyciągniesz cały płyn z balonika
 5. Sprawdź, czy objętość, którą wyciągnąłeś, zgadza się z nadrukowaną na pierścieniu zgłębnika
  a. Jeśli ilość wyciągniętego płynu zgadza się z objętością zapisaną na zgłębniku, napełnij balon powtórnie
  b. Jeśli ilość wyciągniętego płynu jest mniejsza niż objętość nadrukowana na pierścieniu, uzupełnij brakującą ilość przygotowanym płynem. Skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, aby upewnić się, czy nie należy sprawdzić szczelności balonu

UWAGA! Jeśli nie możesz w ogóle wyciągnąć płynu z balonu, wyjmij strzykawkę i skontaktuj się ze swoim lekarzem lub pielęgniarką.